Základní informace

MUDr. Pavel Krahulec, CSc.

  • lékař s odbornou gynekologickou praxí od r. 1976
  • atestace z gynekologie a porodnictví I. a II. stupně
  • obhájil kandidátskou disertační práci v r. 1986 z problematiky urogynekologie
  • má atestaci z urogynekologie
  • zabývá se problematikou inkontinence moči u žen od r. 1978
  • absolvoval 3 stáže ve Francii na špičkových urogynekologických pracovištích
  • pracoval v letech 1979 až 1997 postupně na I. II. a III. Gynekologické klinice v Brně
  • člen ČGPS, SSČR, dále 15 roků členem výboru Urogynekologické společnosti ČR
  • dlouholetý člen světových organizací ICS (International Continence Society), IUGA (International Urogynecologic Association), nyní i EUGA (Europaen Urogynecologic Association).